Projektowanie kulinariów

Projektowanie kulinariów (food design) jest złożoną specjalizacją, która wymaga zarówno pogłębionego rozumienia istoty kultury, jak i wrażliwości na różnorodne jej manifestacje w lokalnych tradycjach.

Naturalna ciekawość kodów obyczajowych, wrażliwość na magię rytuałów dopełniona tu być musi specjalistyczną wiedzą z zakresu ergonomii, chemii, botaniki ale też historii czy literatury.

Można rzec, że stół jest wyjątkowo inspirującym polem do studiów z zakresu antropologii kultury, a też szczególnie obiecującym terenem doświadczania sztuki.

ACh…